arşınmalı

is. Toxunma mallar: çit, mahud, bez və s. ; parça.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • bəzzaz — is. <ər.> köhn. Parça, arşınmalı satan tacir. Bəzzaz malı (parça, arşınmalı). Bəzzaz dükanı. – İki il bundan qabaq bu adam bəzzaz Hacı Əlinin dükanından iki top çit oğurlamışdı. C. M.. Sıra ilə düzülmüş bəzzaz və əttar dükanlarının… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəzzaziyyə — is. <ər.> köhn. 1. Bəzzaz malı, parça, arşınmalı. 2. Bəzzaz dükanı, parça, arşınmalı mağazası. <Rüstəm:> Sən mənim məsləhətimə bax: bu dükanı bağla, bir ayrı bəzzaziyyə mağazası aç. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əmmal — (Salyan) arşınmalı, parça. – Hindi əmmal yap çoxdu; – Qıpçağ bədənimizi ölçərdi dərzi, əmmalı kəsərdi, tikərdi bizə, giyərdük …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • pırtı — (İrəvan) arşınmalı. – Kəndə pırtı satan gəlib …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bəzzaziyyə — ə. parça, arşınmalı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • arşınmalçı — is. köhn. Dalında boğçada arşınmalı gəzdirib satan adam. <Qızlar xoru:> Arşınmalçı, mal göstər; Bir bir yerə sal göstər. Ü. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arşınmalçılıq — is. Arşınmalı satma işi, bəzzazlıq. <Gülçöhrə:> Amma, məncə, arşınmalçılıq pis iş deyil ki, o da tacir kimi bir şeydir. Ü. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arşınölçən — is. köhn. dan. Arşınmalçı, bəzzaz, arşınmalı satan tacir. <Əziz bəy:> Nə karədir ki, bir arşınölçən mənim adaxlıma göz dikə! M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heç — z. <fars.> 1. Qətiyyən, əsla, bilmərrə, büsbütün. Bu barədə heç təsəvvürüm yoxdur. Bu hadisədən heç xəbərim yoxdur. Heç başa düşmədim ki, nə deyir. Onu heç sayan yoxdur. – <Məşədi İbad:> Heç başa düşmürəm ki, bu nə işdir? Ü. H.. Babam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mal — 1. is. 1. İribuynuzlu ev heyvanı; malqara, qaramal (inək, öküz, camış və b.). Malı naxıra qatmaq. Mal damı. – <Dərviş:> Malların köyşəyi, atların nəriltisi, gah gah da itlərin mırıltısı qulağıma gəlirdi. A. D.. Mal həkimi – baytar həkimi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.